2 LITH ENERG ULTIMATE AАA 1.5V - Натиснете върху картинката, за да се затвори